MMM - jednotlivci
1/3000 s, F6.7, ISO 400 1/1000 s, F4.0, ISO 400 1/750 s, F6.7, ISO 400 1/2000 s, F5.6, ISO 400 1/350 s, F6.7, ISO 400 1/1000 s, F5.6, ISO 400 1/500 s, F5.6, ISO 400
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg
1/500 s, F6.7, ISO 400 1/90 s, F6.7, ISO 400 1/1000 s, F5.6, ISO 400 1/500 s, F6.7, ISO 400 1/250 s, F6.7, ISO 400 1/250 s, F6.7, ISO 400 1/125 s, F6.7, ISO 400
thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg
1/350 s, F6.7, ISO 400 1/350 s, F6.7, ISO 400 1/1000 s, F6.7, ISO 400 1/350 s, F6.7, ISO 400 1/350 s, F6.7, ISO 400 1/750 s, F6.7, ISO 400 1/750 s, F8.0, ISO 200
thn00015.jpg thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg thn00021.jpg
1/1500 s, F6.7, ISO 400 1/750 s, F8.0, ISO 200 1/3000 s, F6.7, ISO 400 1/1000 s, F6.7, ISO 400 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200
thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg
1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200
thn00029.jpg thn00030.jpg thn00031.jpg thn00032.jpg thn00033.jpg thn00034.jpg thn00035.jpg
1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200
thn00036.jpg thn00037.jpg thn00038.jpg thn00039.jpg thn00040.jpg thn00041.jpg thn00042.jpg
1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/125 s, F6.7, ISO 400 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F5.6, ISO 200
thn00043.jpg thn00044.jpg thn00045.jpg thn00046.jpg thn00047.jpg thn00048.jpg thn00049.jpg
1/750 s, F6.7, ISO 200 1/750 s, F5.6, ISO 200 1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200
thn00050.jpg thn00051.jpg thn00052.jpg thn00053.jpg thn00054.jpg thn00055.jpg thn00056.jpg
1/750 s, F5.6, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200
thn00057.jpg thn00058.jpg thn00059.jpg thn00060.jpg thn00061.jpg thn00062.jpg thn00063.jpg
1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F5.6, ISO 200 1/750 s, F8.0, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200
thn00064.jpg thn00065.jpg thn00066.jpg thn00067.jpg thn00068.jpg thn00069.jpg thn00070.jpg
1/750 s, F8.0, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F3.5, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200 1/750 s, F2.8, ISO 200
thn00071.jpg thn00072.jpg thn00073.jpg thn00074.jpg thn00075.jpg thn00076.jpg thn00077.jpg
1/750 s, F2.8, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F5.6, ISO 200 1/750 s, F5.6, ISO 200 1/750 s, F5.6, ISO 200 1/750 s, F4.5, ISO 200 1/750 s, F6.7, ISO 200
thn00078.jpg thn00079.jpg thn00080.jpg thn00081.jpg thn00082.jpg thn00083.jpg thn00084.jpg
1/750 s, F6.7, ISO 200 1/750 s, F8.0, ISO 200 1/750 s, F8.0, ISO 200 1/750 s, F8.0, ISO 200 1/750 s, F8.0, ISO 200 1/750 s, F4.0, ISO 200
thn00085.jpg thn00086.jpg thn00087.jpg thn00088.jpg thn00089.jpg thn00090.jpg
Vygenerováno 14. dubna 2008 v 21:51:37 programem Zoner Photo Studio 9
(c) 2006 ZONER software