TELČSKO
1/320 s, F5.6, ISO 50 1/100 s, F5.6, ISO 50 1/640 s, F5.6, ISO 50 1/1000 s, F4.0, ISO 50 1/50 s, F5.6, ISO 50 1/640 s, F2.8, ISO 50
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
1/500 s, F3.2, ISO 50 1/1000 s, F3.5, ISO 50 1/400 s, F3.5, ISO 80 1/640 s, F8.0, ISO 50 1/800 s, F3.2, ISO 50 1/500 s, F3.5, ISO 100
thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
1/60 s, F3.2, ISO 50 1/200 s, F5.0, ISO 50 1/800 s, F6.3, ISO 50 1/500 s, F5.0, ISO 50 1/400 s, F5.6, ISO 50 1/1000 s, F8.0, ISO 50
thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg
1/500 s, F5.6, ISO 50 1/400 s, F5.6, ISO 50 1/250 s, F5.6, ISO 50 1/250 s, F5.6, ISO 50 1/400 s, F5.6, ISO 50 1/250 s, F5.6, ISO 50
thn00019.jpg thn00020.jpg thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg
1/80 s, F5.6, ISO 50 1/160 s, F5.6, ISO 50 1/125 s, F5.6, ISO 50 1/100 s, F5.6, ISO 50 1/60 s, F5.6, ISO 50 1/60 s, F3.2, ISO 50
thn00025.jpg thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg thn00030.jpg
1/100 s, F5.6, ISO 50 1/10 s, F2.8, ISO 200 1/80 s, F6.3, ISO 50 1/400 s, F5.6, ISO 50 1/320 s, F5.6, ISO 50 1/800 s, F5.6, ISO 50
thn00031.jpg thn00032.jpg thn00033.jpg thn00034.jpg thn00035.jpg thn00036.jpg
1/160 s, F5.0, ISO 50 1/200 s, F5.6, ISO 50 1/500 s, F5.6, ISO 50 1/125 s, F5.6, ISO 50 1/160 s, F5.6, ISO 50 1/160 s, F6.3, ISO 50
thn00037.jpg thn00038.jpg thn00039.jpg thn00040.jpg thn00041.jpg thn00042.jpg
1/250 s, F2.8, ISO 50 1/160 s, F3.2, ISO 50 1/400 s, F2.8, ISO 50 1/400 s, F2.8, ISO 50 1/250 s, F5.6, ISO 50 1/400 s, F5.6, ISO 50
thn00043.jpg thn00044.jpg thn00045.jpg thn00046.jpg thn00047.jpg thn00048.jpg
1/160 s, F5.6, ISO 50 1/500 s, F3.2, ISO 50 1/1000 s, F3.2, ISO 50 1/640 s, F2.8, ISO 50 1/800 s, F3.5, ISO 50 1/800 s, F5.0, ISO 50
thn00049.jpg thn00050.jpg thn00051.jpg thn00052.jpg thn00053.jpg thn00054.jpg
Vygenerováno 17. srpna 2008 v 12:42:15 programem Zoner Photo Studio 9
(c) 2006 ZONER software